KIFARANSA
KIINGEREZA

AZIMIO ZA KIVU RISE (Kivu Inuka).


Azimio tunazo kwa sasa ni ku rudishia vijana wana-Kivu kitumaini.
Kwa hiyo, tuta tizama na ku elimisha vijana katika kazi mbali-mbali zilizo achiwa sababu ya ma shida nyingi za jimbo na za inchi.
Kwa sasa, ya lazima ni ku saidiya katika kazi za kulima udongo.