KIFARANSA
KIINGEREZA


KARIBUNI KWA TOVUTI LA KIVU RISE (Kivu Inuka).


Kivu inaitaji ku simama tena.

Watu wengi duniani wame ongeya juu ya Kivu na ku sema ndiyo mahali duniani iliyo teseka sana izi myaka mia moja zilizo pita.

Lakini sisi, wana-Kivu pamoja katika shirika Kivu Rise (Kivu Inuka), tuta rudisha kitumaini na maendeleo katika kazi yetu, kwetu, na kwa ajili yetu.

Tuta fundisha watu wetu kazi za ku endelesha kwetu na ku rudishiya jimbo letu heshima inayo stahili, uzuri na fasi yake katika inchi yetu na piya duniani nzima.


Hongera Daktari Denis Mukwege kwa
Tuzo Nobel la Amani 2018

5 oktoba 2018