KIFARANSA
KIINGEREZA

KUSUDI YA KIVU RISE (Kivu Inuka).


Kusudi ya muungano yetu :
Ku anzisha na ku saidiya katika azimio za wakaaji wa jimbo la Kivu na Kongo nzima.
Ku tafuta vitu na feza ya ku pewa kwa ku endesha kazi la shirika.
Ku kusanyisha wanachama wa shirika na ku saidiya ku juana ya wanaichi wana-Kongo.
Ku elimisha tabia na kanuni za maisha yetu.
Ku saidiya wa ndugu wenye mawazo na azimio za ku songesha mbele.
Ku kusanya na ku fanya kazi na shirika zingine za Marekani (USA) na za Kongo.