KIFARANSA
KIINGEREZA

VITENDO VYA KIVU RISE (Kivu Inuka).


Vitendo vyetu kwa sasa vina elekeya sana kazi ya ku tuliza mateso ya wa ndugu wetu; wana wake sana-sana.

Mwezi wa Agosti 2007, tuli tuma mjumbe ku hospitali ya Panzi Bukavu ku ongeya na ku sikiliza wana wake walio bakwa ila tu jue namna ya ku elekeza misaada kwao.

Mjumbe wetu alimu ona na ku ongelesha Daktari Mukwege, aliye muongozi wa hospitali ya Panzi na kumpa vyombo vidogo ya ku saidiya katika matunzo ya wa mama.

Mwezi wa Machi 2008 tuli kusanya na Daktari Mukwege wa hospitali ya Panzi Bukavu na ku mu ongelesha juu ya shida zile za wana wake Kivu la Kusini na Kaskazini. Tuli weza piya ku eneza msaada kidogo na kui tuma naye Daktari kule Bukavu.

Mwezi wa Februari 2009, tuli saidiya shirika V-Day ku alika na ku kusanyisha wa Kongomani ku mikusanyo "Turning Pain to Power Tour" ya Daktari Mukwege ali po kuwa aki tembea Amerika pamoja na Bibi Eve Ensler, muongozi wa V-Day, ku julisha shida za wa Mama wetu.

Angaliya hapa chini video ya maongezi yetu na Dr. Denis Mukwege.

Basi, urudi ku angalia tovuti letu mara kwa mara ku pata habari zijazo.