KIFARANSA
KIINGEREZA

WANACHAMA WA KIVU RISE (Kivu Inuka).


Hapa, una weza ku soma namna za ku ji andikisha kuwa mwanachama wa Kivu Simama.
Mtu yoyote anaye penda jimbo la Kivu ao Kongo ana weza ku omba kuwa mwanachama wa iyi shirika.
Basi, tuma barua ao ujumbe ao piga simu kwa anwani na namba zinazo patikana kwa ukurasa wa tovuti "Anwani".